Process Engineering
Lääkäripalvelut

Missiomme

Kaikki asiakkaat ovat meille erityisiä ja jokaisen projektin on oltava malliesimerkki!
Luotettavuus ja avoimuus
Yrittäjyys ja innovaatiot
Osaaminen
Arvostamme työntekijöitämme
Ympäristö-ja terveysnäkökohdat ovat yksi tärkeimmistä asioista yrityksellemme.
HighEx Oy:n tavoitteena on vastuu ympäristöstä ja turvallisuudesta liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla. Olemme sitoutuneet jatkuvaan kehittämiseen terveys-ja turvallisuusasioissa.
Tuotekehityksessä pyrimme kehittämään tuotteitamme ja menetelmiämme, jotta ne ovat turvallisia, tukevat kierrätystä ja perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin sekä säästävät ympäristöämme.
Tuotantomme ympäristövaikutuksia vähentämällä, kuten jätteiden määriä ja päästöjä poistamalla sekä kehittämällä raaka-aineiden energiaa että niihin liittyviä resursseja.
Työturvallisuuden tavoitteenamme on; ei tapaturmia. Noudatamme kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä sopimuksia.
Ilmoittamme ympäristö-, terveys-ja turvallisuusasioista säännöllisesti sekä ylläpidämme avoimia ja luottamuksellisia suhteita ympäröivän yhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.
Opastamme asiakkaitamme ympäristöystävällisten tuotteiden valinnoissa ja neuvomme käyttämään oikeita tuotteita sekä huolehtimaan kierrätyksestä.
Ohjaamme ja kannustamme henkilökuntaa toimimaan vastuullisesti ympäristön pilaantumisen estämiseksi, edistääksemme terveyttä ja turvallisuutta.
Yhtiön johto on sitoutunut noudattamaan ylläolevia periaatteita.
Vaadimme yhteistyökumppaneilta vastuuntuntoa meille tärkeissä asioissa.