Sopimuksen sovellukset

EPCM (insinööri-, hankinta- ja sopimusten hallinnointi) ja PDP (alustava suunnittelu paketti).
  • Projektin aikataulu
  • Talousarvio
  • Tonttisuunnitelma
  • Laitteiston sijoittelu
  • Prosessi- ja instrumenttikaavio
  • Laitteiden pääpiirustukset
  • DCS kuvaus
Käynnistys.